Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
Rijk Animalia [Dierenrijk]
Rijk Fungi [Schimmels]
Fylum Ascomycota
Subfylum Ascomycotina [Ascomyceten]
Orde Clavicipitales
Orde Coronophorales
Orde Diatrypales
Orde Elaphomycetales [Echte truffels (Orde Elaphomycetales)]
Orde Erysiphales
Orde Gymnoascales
Orde Hypocreales
Orde Lecanorales [Korstmossen (Orde Lecanorales)]
Orde Leotiales
Orde Pezizales
Orde Phacidiales
Orde Plectascales
Orde Pleosporales
Orde Sphaeriales
Orde Taphrinales
Orde Teloschistales [Korstmossen (Orde Teloschistales)]
Orde Tuberales [Echte truffels (Orde Tuberales)]
Fylum Ascomycota/Basidiomyceta
Fylum Basidiomycota
Fylum Zygomycota
Geslacht Xanthoria
Rijk Plantae [Plantenrijk]
Rijk Protoctista [Protoctisten]

 

 

Wat is taxonomie?

In de biologie houdt de taxonomie zich vooral bezig met het indelen van organismen in groepen op basis van hun natuurlijke verwantschap. De biologische taxonomie gaat terug op het werk van Linnaeus in de 18e eeuw. Organismen werden op grond van overeenkomsten hiërarchisch ingedeeld in een taxonomische boom.

Bron: Wikipedia.nl