Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
Gebruik het identificatie-bestand:
Kies een soort:
Aantal bekdraden: Geen bekdraden
Aantal rugvinnen: 1 rugvin
Kleur vinnen: Grijs
Lichaamsvorm / buikvin: Normaal tot langgerekt - wel buikvin
Patroon flanken: Ongevlekte flanken
Positie bek: Onderstandig
Positie bek: Eindstandig
Positie rugvin tov anaalvin: (1e) rugvin voor anaalvin
Positie rugvin tov buikvin: (1e) rugvin achter buikvin
Vinnen gevlekt ja/ nee: Vinnen ongevlekt
Vorm staartvin: Ingekeept - asymmetrisch
Vorm staartvin: Ingekeept - symmetrisch