Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Wetenschappelijke naam:
Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)

Nederlandse naam:
Gekraagde Roodstaart

Vogelgroep:
Kleine lijsterachtigen

Veldkenmerken. 14 cm. Lijkt op Zwarte Roodstaart in bouw en formaat. Mannetje heeft leigrijze bovendelen, wit voorhoofd, zwart gezicht, kin en keel, bruinige vleugels, oranje borst, bleker op buik en heeft witte onderstaart, oranje stuit en staart. Middelste staartpennen is donkerder, evenals bij Zwarte Roodstaart. Vrouwtje grijsbruin op bovendelen, wittig op onderdelen met oranje waas; staart oranje, als bij mannetje; heeft duidelijke witte oogring. Juveniel lijkt op juveniele Roodborst, maar heeft rossige staart. Trilt evenals Zwarte Roodstaart met staart.

Geluid. Roep ’huwiet’ als Fitis, en ’whiet tak’. Zang variabel, heeft soms wel wat weg van Bonte Vliegenvanger, met luide babbelende en krassende tonen.

Voorkomen. Algemene zomergast.

Habitat. Open naald- en loofbossen en parken.

Voedsel. Ongewervelden en vruchten. Ongewervelden worden vanaf zitplaats of op de grond gevangen. Vangt ook vliegendeinsecten op vliegenvangerachtige wijze.

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)