Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
Voorwoord

Vlinders kijken is leuk! En het aardigste is nog wel dat we ze bijna overal tegen kunnen komen, als het maar een beetje warm is. In de tuin en in het stadspark, op de bermen van wegen en straten, in het bos en op de heide, en natuurlijk in allerlei natuurgebieden. Er zijn algemene en zeldzame soorten. Van sommige soorten zie je zelden meer dan een of twee exemplaren, van andere soms honderden tegelijkertijd op een enkel perceel.

Het groot koolwitje (Pieris brassicae) en de kleine vuurvlinder (Lycaena phlaeas) kunnen in heel Europa worden aangetroffen. Voor het vals oranjetipje (Colotis evagore) en het moors dwergblauwtje (Cupido lorquinii) moeten we op vakantie naar het uiterste zuiden van Spanje. De poolerebia (Erebia polaris) en de geelbonte parelmoervlinder (Euphydryas iduna) moeten we zoeken in de arctische delen van Scandinavi├ź.

Deze site moet helpen om de weg te vinden in de enorme diversiteit van vlinders in Europa (met uitzondering van Rusland, Wit-Rusland, Oekraine en Turkije). Voor de namen van de vlindersoorten hebben we ons, evenals "De nieuwe vlindergids" Tolman and Lewington, 1999, gehouden aan de door Karsholt and Razowski, 1996 gepubliceerde lijst. Tevens heeft iedere soort een Nederlandse naam.

Voor de beschrijving van de leefwijze en het voorkomen hebben we gebruik gemaakt van alle beschikbare boeken over dit onderwerp. In de laatste jaren zijn veel nieuwe boeken met verspreidingskaarten en nieuwe informatie beschikbaar gekomen, die wij zoveel mogelijk hebben gebruikt. Bij enkele zeldzame soorten moest tevens wetenschappelijke literatuur uitkomst bieden. Wie meer details wil nalezen, kan de boektitels in de literatuurlijst vinden. Frans Cupedo heeft de teksten over de Erebias gecontroleerd en aangevuld, waarvoor onze hartelijke dank. Recent is in opdracht van de Raad van Europa door British Butterfly Conservation en De Vlinderstichting een studie verricht naar de mate van bedreiging van de verschillende soorten in de Europese landen. De benodigde informatie is door vlinderexperts in de verschillende landen ter beschikking gesteld. Onze dank gaat uit naar eenieder die hieraan heeft meegewerkt.

Leuke afbeeldingen kunnen op een nieuw product als dit niet ontbreken. Richard Lewington heeft zijn prachtige tekeningen ter beschikking gesteld en hierdoor een belangrijke bijdrage geleverd. De tekeningen worden aangevuld door fotos van vlinders in het wild en afbeeldingen van hun leefgebieden. De fotografen hebben veel vakantiedagen besteed aan het maken van deze foto's. Ook hiervoor willen we onze dank uitspreken. Helaas was het niet mogelijk om voor iedere vlindersoort fotos te laten zien. Het is echter de bedoeling dat nieuwe versies van de site verschijnen, die op dit punt aangevuld kunnen worden. We vragen daarom iedereen die ons wil helpen de gaten te vullen contact met ons op te nemen.

Dit project biedt enkele mogelijkheden om informatie over vlinders te zoeken. Men kan direct naar een specifieke soort toe, om daar op een aantal kaartbladen verdeeld alles te vinden over uiterlijk, levenswijze, habitat, vliegtijd, verspreiding, status en trend. Ook kaarten en fotos zijn hier te zien.
Er bestaat ook de mogelijkheid, om de computer aan de hand van enkele criteria lijsten van vlindersoorten op te laten stellen. De mogelijke zoekcritera zijn de verspreiding van de vlindersoort, zijn vliegtijd en zijn voornaamste leefgebied. Zo kan bijvoorbeeld een lijst worden gegenereerd met de vlindersoorten die in augustus in bossen in de Pyrenee├źn kunnen worden aangetroffen. Via de gepresenteerde lijst kan dan weer de informatie per soort worden opgevraagd.

Wat is mooier dan in de zon te zitten, de geur van bloemen en de grond te ruiken, het kabbelen van de beek te horen en te genieten van de vlinders die om je heen vliegen?
Geniet met ons mee.

Inge van Halder
Irma Wynhoff
Chris van Swaay