Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

(Linnaeus, 1758)

Kommavlinder

Beschrijving:
De kommavlinder vliegt op open schrale graslanden, heiden en stuifzanden met enige begroeiing. De leefomgeving mag droog tot vochtig zijn, maar niet voedselrijk. De volwassen vlinders hebben echter ook nectar nodig. Hiervoor bezoeken ze bloemen, die meestal op korte afstand op verrijkte plekjes staan. Eitjes worden een voor een afgezet op verschillende soorten smalbladige grassen. Deze eitjes overwinteren. De rupsen worden pas in het volgende voorjaar actief. Ze spinnen een tuitje uit grasbladeren, waarin ze leven. Als het tijd is om te verpoppen, bouwt ze een cocon dicht bij de grond. Hierin vindt de verpopping plaats. De kommavlinder vliegt in ťťn generatie per jaar.

Leefgebied:
Droge zure graslanden
Droog kalkgrasland en steppe
Heide en struweel
Matig voedselrijk grasland

Sterk gelijkende soorten:
Ochlodes venata

Verspreiding:
De kommavlinder is wijdverbreid in heel Europa behalve het zuiden van Portugal en Spanje, Ierland, grote delen van Midden-ScandinaviŽ en Z-ItaliŽ. In Groot-BrittanniŽ alleen in het uiterste zuiden. Vliegt van zeeniveau tot 2300m.

Vliegtijd:
juni, juli, augustus, september.

Status Europa:
Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:
In Nederland kwetsbaar, in Vlaanderen bedreigd, in WalloniŽ kwetsbaar.

Trend en mate van voorkomen per land:
H. comma 7

Kommavlinder (Hesperia comma)