Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Amfibieën

De amfibieën (Amphibia) vormen een klasse van koudbloedige dieren. De naam amfibie is afgeleid van het Griekse Amphi-bios, wat "dubbel-levend" betekent. Dit verwijst naar de levenswijze van amfibieën: ze kunnen zowel in het water als op het land leven.

Een typisch kenmerk van alle amfibieën is dat de huid vele klieren bevat. Deze hebben voornamelijk een slijmvormende functie, daarnaast produceren alle amfibieën gifstoffen of andere irriterende substanties middels vaak duidelijk zichtbare klieren op de kop achter het oog, die parotoïden worden genoemd. Veel Europese kikkers hebben twee duidelijk zichtbare huidplooien aan weerszijden van de rug, de klierlijsten (ook wel dorsolaterale lijsten genoemd). Veel soorten kikkers en salamanders en met name de padden hebben vele kleine, wratachtige bobbeltjes op de rug, die eveneens een klierfunctie hebben.

Tot de amfibieën behoren de kikkers en padden (Anura), salamanders (Caudata) en wormsalamanders (Gymnophiona).

De amfibieën die in Nederland voorkomen:

- Gewone pad, Bufo bufo
- Rugstreeppad, Epidalea calamita
- Geelbuikvuurpad, Bombina variegata
- Vroedmeesterpad, Alytes obstetricans
- Knoflookpad, Pelobates fuscus

- Boomkikker, Hyla arborea
- Heikikker, Rana arvalis
- Bruine kikker, Rana temporaria
- Poelkikker, Pelophylax lessonae
- Meerkikker, Pelophylax ridibundus
- Bastaardkikker, Pelophylax esculentus

- Vuursalamander, Salamandra salamandra
- Kleine watersalamander, Lissotriton vulgaris
- Vinpootsalamander, Lissotriton helveticus
- Alpenwatersalamander, Mesotriton alpestris
- Kamsalamander, Triturus cristatus
- Italiaanse kamsalamander, Triturus carnifex

Amfibieën (Klasse Amphibia)