Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Groene aardtong


Beschrijving
Vruchtlichaam tong- tot knotsvormig, 3-6 cm hoog. Bovenste, tot 7 mm verbrede deel afgeplat met lengtegroeven, van de steel afgegrensd, mat tot glanzend olijfgroen.
Steel afgeplat met lengtegroeven, fijn kleiig, blauwig- tot gelig-groen, 2-3 cm x 2-4 mm.

Voorkomen
Op droge en vochtige, lemige zandgrond in gemengde bossen en langs beekranden.
Saprofiet.

Status
Zeer zeldzaam, Rode Lijst (Ernstig Bedreigd).

Groene aardtong (Microglossum viride)