Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Slanke aardtong


Beschrijving
Vruchtlichaam tong- tot knotsvormig, 4-10 cm hoog. Bovenste, tot 8 mm verbrede deel fijn kleiig, mat grijszwart tot zwart, duidelijk van de steel afgegrensd.
Steel kleiig of fijnschubbig, mat bruinzwart tot zwart, 2-6 cm x 2-7 mm.

Voorkomen
In niet of nauwelijks bemeste (duin)graslanden en wegbermen op droog, kalkarm zand en in venen, moerassen en bossen op droge of vochtige, voedselarme zandgrond.
Saprofiet.

Status
Matig algemeen, Rode Lijst (Bedreigd).

Verwante en/of gelijkende soorten
Trichoglossum hirsutum
Geoglossum glutinosum

Slanke aardtong (Geoglossum umbratile)