Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Kleine bloedsteelmycena


Beschrijving
< 1cm: loep
Hoed kegel- tot klokvormig, Ø 1-2 cm, gegroefd-gestreept, bleek bruin tot bruinachtig rood met een donker centrum.
Lamellen aangehecht, wit tot vleeskleurig, met een roodbruine lamelsnede.
Steel 4-6 cm x 1-2 mm, bleek bruin tot bruinachtig rood, na beschadiging een bloedrood melksap afscheidend. Vlees roodachtig. Geur zwak.

Voorkomen
Op blad, naaldenstrooisel en verterend hout in naald- en loofbossen, heiden, venen en graslanden. Zomer-herfst.
Saprofiet.

Status
Algemeen, Rode Lijst (Gevoelig), Meetnet.

Kleine bloedsteelmycena (Mycena sanguinolenta)