Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Melksteelmycena
Mycena galopus var. nigra
Mycena galopus var. galopus
Mycena galopus var. candida

Van deze soort zijn drie variëteiten bekend. Ze worden op deze kaart achtereenvolgend beschreven.

- Mycena galopus var. galopus
Beschrijving
Hoed kegel- tot klokvormig, Ø 1-2 cm, vochtig fijn gestreept, grijsbruin met een donker centrum en een wittige randzone.
Lamellen aangehecht, wit tot grijs.
Steel 5-10 cm x 2-3 mm, grijsbruin, met een lichte steeltop en een witwollige basis, na beschadiging een wit melksap afscheidend. Vlees wit. Geur zwak.

Voorkomen
Op strooisel en rottend hout in bossen, heiden en schrale graslanden. Zomer-herfst.
Saprofiet.

Status
Algemeen.---------------------------------------------------------

- Mycena galopus var. candida
Beschrijving
Hoed kegel- tot klokvormig, Ø 1-2 cm, vochtig fijn gestreept, wit, Lamellen aangehecht, wit.
Steel 5-8 cm x 2-3 mm, wit, na beschadiging een wit melksap afscheidend. Vlees wit. Geur zwak.

Voorkomen
Op strooisel en rottend hout in loof- en naald-bossen.
Saprofiet.

Status
Matig algemeen.---------------------------------------------------------
- Mycena galopus var. nigra
Beschrijving
Hoed klokvormig, Ø 1-2 cm, gegroefd-gestreept, mat, bruin- tot roet-zwart. Lamellen aangehecht, grijs.
Steel 5-10 cm x 2-3 mm, bruin-zwart, na beschadiging een wit melksap afscheidend, met een wit-donzige basis. Vlees grijs. Geur zwak.

Voorkomen
Op strooisel en rottend hout in bossen, heiden en schrale graslanden. Zomer-herfst. Saprofiet.

Status
Algemeen.

Mycena galopus var. nigra (Mycena galopus)