Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Gewoon vuurzwammetje
Hygrocybe miniata var. miniata

Beschrijving
Hoed halfbolvormig tot gewelfd, Ø 1-2,5 cm, droog, fijn schubbig, scharlaken- tot oranjerood, soms met een gele rand.
Lamellen breed, oranjerood.
Steel 2-4,5 cm x 2-5 mm, glad, droog, mat, rood tot oranjerood, met een licht oranjegele tot wittige voet. Vlees geel tot oranje. Geur zwak.

Voorkomen
Op humusrijke grond of strooisel in schrale duinweiden, heischrale graslanden en grazige plekken op heiden, soms in venen of loofbossen en gemengde bossen op zand- en veengrond.
Saprofiet.

Status
Vrij algemeen.

Gewoon vuurzwammetje (Hygrocybe miniata)