Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Bleke moeraszwavelkop


Beschrijving
Hoed gewelfd tot afgevlakt, Ø 1-2 cm, droog mat, vochtig vettig, gestreept, bleek oranjebruin, met een scherpe, bleekgele tot groenig-gele rand.
Lamellen wittig of grijs-beige tot violetbruin.
Steel 3-6 cm x 1 mm, elastisch, hol, mat, in de lengte wittig-vezelig, met een lichtgele top en een oranjebruine basis. Vlees bleek- tot oranjegeel. Smaak mild. Geur muf.
Verdacht.

Voorkomen
Tussen veenmos en andere mossen of op ruw strooisel in hoogvenen, langs vennen en in natte heidevelden en schrale graslanden. Zomer-herfst.
Saprofiet.

Status
Vrij algemeen.

Bleke moeraszwavelkop (Psilocybe elongata)