Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Rafelige parasolzwam


Beschrijving
Hoed eivormig, dan gewelfd met een verhoogd centrum, Ø 6-10 cm, glad, wit tot crème, vaak met een bruinig centrum, met aangedrukte, tot over de rand afhangende, okergele tot bleekbruine schubben.
Lamellen wit tot crème.
Steel 4-6 cm x 8-10 mm, glad, wittig-crème, met een smalle ring en een knollige, bruinvlekkende basis. Vlees wit. Geur zwak.
Eetbaar.

Voorkomen
In onbemeste graslanden en wegbermen.
Saprofiet.

Status
Matig algemeen, Rode Lijst (Bedreigd).

Rafelige parasolzwam (Macrolepiota excoriata)