Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Tengere veldridderzwam


Beschrijving
Hoed gewelfd tot uitgespreid, met een laag breed bultje in een ingedeukt centrum, Ø 2-6 cm, vochtig glanzend, donkerbruin, droog mat, grijsbruin met een grijzige rand.
Lamellen uiteenstaand, grijswit tot grijsbeige.
Steel 3-6 cm x 3-6 mm, grijsbeige tot donkergrijs. Vlees wittig of gelig tot okerkleurig bruin. Smaak zwak, ranzig. Geur zwak.

Voorkomen
Op de grond in duingraslanden, zeeduinen, loof- en naaldbossen en parken op humusrijke, kalkhoudende zandgrond.
Saprofiet.

Status
Zeldzaam.

Tengere veldridderzwam (Melanoleuca rasilis)