Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Zwartwordende wasplaat
Hygrocybe conica var. conica f. conica
Hygrocybe conica var. conica f. pseudoconica

Van deze soort zijn twee forma's bekend die op deze kaart achtereenvolgend worden beschreven:

- Hygrocybe conica var. conica f. conica

Beschrijving
Hoed spits kegelvormig, Ø 1-4 cm, oranje tot rood, zwartwordend. Lamellen breed, wit tot zwavelgeel.
Steel 3-7 cm x 2-7 mm, vezelig gestreept, zwavel- of groenig-geel tot oranjegeel, bij aanraking zwart vlekkend. Vlees oranjegeel tot geelwit. Geur geen.

Voorkomen
In niet of weinig bemeste graslanden, vochtige duinvalleien en wegbermen, ook in loofbossen.
Saprofiet.

Status
Vrij algemeen.

Verwante en/of gelijkende soorten

- Hygrocybe conica var. conica f. pseudoconica

Beschrijving
Hoed stomp kegelvormig, Ø 4-7 cm, radiair vezelig, mat, kleverig tot droog, oranje tot rood, soms met een zwavel- of groengele tint, zwartwordend, met een gestreept-gekerfde rand.
Lamellen breed, bijna vrij, wit tot zwavelgeel.
Steel 3-9 cm x 5-12 mm, vezelig gestreept, zwavelgeel tot oranjerood of -geel, bij aanraking zwart vlekkend. Vlees oranjegeel tot geelwit. Geur geen.

Voorkomen
In niet of weinig bemeste graslanden, vochtige duinvalleien en wegbermen.
Saprofiet.

Status
Vrij algemeen.

Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica)