Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Elfenwasplaat


Beschrijving
Hoed onregelmatig gewelfd, soms met een bultje, Ø 2-4 cm, kleverig tot glad, citroen- tot dooiergeel met een oranje tint.
Lamellen breed, wijd uiteen, lichtgeel.
Steel 3-4 cm x 2-4 mm, droog, citroengeel, met een wittige basis. Vlees lichtgeel. Geur geen.

Voorkomen
In schrale, mosrijke graslanden, op grazige plekken in de duinen en op dijken en in wegbermen.
Saprofiet.

Status
Matig algemeen, Rode Lijst (Kwetsbaar).

Elfenwasplaat (Hygrocybe ceracea)