Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Lisdoddefranjehoed


Beschrijving
Hoed halfbolvormig of klokvormig tot afgevlakt, Ø 7-15 mm, met radiair gerangschikte fijne wittige velumresten, tot het midden doorschijnend gestreept, vochtig donker roodbruin, droog beigebruin met een donkerder centrum, de rand scherp en zwak gekerfd.
Lamellen wittig tot lichtbruin of roodachtig bruin.
Steel 6-15 x 0,7-1,5 mm, in de lengte wittig vezelig-vlokkig op een aan de top wittige, naar de basis toenemend lichtbruine of grauwbruine ondergrond. Vlees dun, wittig. Smaak mild. Geur geen.

Voorkomen
Op dode bladschedes en stengels van hoge moerasplanten (Lisdodde), vaak net boven de waterspiegel, in laagveenmoerassen, duinplassen, verrijkte vennen en sloten.
Saprofiet.

Status
Zeldzaam, Rode Lijst (Kwetsbaar).

Lisdoddefranjehoed (Psathyrella typhae)