Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Gazonvlekplaat


Beschrijving
Hoed halfbol- of kegelvormig tot klokvormig uitgespreid, Ø 1-3 cm, glad, mat, vochtig donker tabaks- of roodachtig-bruin, droog crème-beige met een donker centrum.
Lamellen licht grijsbruin tot donkerbruin, zwart gevlekt.
Steel 4-7 cm x 1-3 mm, glad, zijde-achtig glanzend, crème-wittig, met een roodachtige waas. Vlees vuil crèmekleurig tot donkerbruin. Smaak mild. Geur aangenaam, kruidig.
Giftig.

Voorkomen
In parken, plantsoenen, gazons, tuinen en bemeste (gegierde) graslanden op humusrijke zandgrond. Zomer-herfst.
Saprofiet.

Status
Algemeen.

Extra informatie
Begin deze eeuw werd de werkzame stof in enkele, al door de Azteken ritueel gebruikte Vlekplaten (Panaeolus) en exotische Kaalkopjes als Psilocybe mexicana en Psilocybe cubensis (1B.jpg) ontdekt. In Nederland komen het Puntig kaalkopje (Psilocybe semilanceata) (701B.jpg), de Gazonvlekplaat en de Franjevlekplaat (Panaeolus sphinctrinus) (741.jpg) voor. Enige tijd na het eten van deze paddenstoelen raakt men in een toestand van euforie en krijgt men kleuren- en vormenrijke visuele hallucinaties. Eind zestiger jaren werd het gebruik van het in Kaalkopjes aanwezige psilocybine (en van LSD) door de goeroes van de jonge generatie gepropageerd. Tegenwoordig worden deze in kassen gekweekte "ecodrugs" in Nederland in speciaalzaken verkocht. Het effect van hallucinogene paddenstoelen op de beleving en het gedrag van de gebruiker, zoals dat door Carlos Castaneda onder andere in "De lessen van Don Juan" werd beschreven, blijkt, mede afhankelijk van zijn of haar persoonlijkheidsstruktuur, per persoon sterk verschillend. In verband met soms na eenmalig gebruik optredende, zelfs tot opname leidende psychiatrische symptomen, moet tenminste aan labiele mensen, en zeker aan mensen met een bekende erfelijke aanleg voor depressies of psychoses het nuttigen van hallucinogene paddenstoelen worden ontraden.

Gazonvlekplaat (Panaeolus foenisecii)