Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Gesluierde dame
(Sluierzwam)


Beschrijving
Vruchtlichaam vanuit een zich ondergronds tot grotendeels bovengronds ontwikkelend, crème tot roodbruin duivelsei, Ø 3-6 cm, met een discus of eiertand door het omhulsel brekend. Duivelsei met witte myceliumstreng. Vruchtlichaam 10-15 x 3-4 cm. Bovenste deel conisch-klokvormig, met donker olijfgroen, aasachtig stinkend slijm, daaronder wijd en diep raatvormig, wit, met ringvormige discus aan de top. Vanonder de rand van de hoed ontplooit zich rondom de steeltop een wit tot crème, onregelmatig en grofmazig, wijd uitstaand tot afhangend net of sluier (indusium). Bij het Nederlandse materiaal blijft het net of de sluier meestal samengevouwen onder de hoed rondom de steel zitten.
Steel 8-12 x 2-3 cm, mazig, hol, wit.

Voorkomen
Op kalkarme, humusrijke bodem in tuinen, parken en bossen.
Saprofiet.

Status
Zeer zeldzaam, Rode Lijst (Ernstig bedreigd).

Extra informatie
Het eten van hekseneieren van de "Koning(in) van de (medicinale) paddenstoelen" of Gesluierde dame zou voor een laag cholesterolgehalte in het bloed zorgen, tegen hoge bloeddruk helpen en, waarschijnlijk alleen maar vanwege haar voor een dame wel erg mannelijke uiterlijke verschijningsvorm, potentieverhogend werken.

Gesluierde dame (Phallus duplicatus)