Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Zwartwordende stuifzwam


Beschrijving
Vruchtlichaam kogel- tot tolvormig, Ø 2-5 cm, toegespitst kortgesteeld. Buitenzijde met vergankelijke, licht- tot donkerbruine, piramide-achtige, spitse stekels, een regelmatig netvormig patroon achterlatend, crème tot licht- of zwartbruin, met een centrale opening. Vlees olijfbruin.

Voorkomen
Op wat zure, humusrijke bodems in loofbossen en gemengde bossen (eik), struwelen, parken, schrale graslanden en duinvalleien.
Saprofiet.

Status
Algemeen.

Zwartwordende stuifzwam (Lycoperdon foetidum)