Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Plooivoetstuifzwam


Beschrijving
Vruchtlichaam breed bol- tot kussenvormig, breed en lang gesteeld, Ø 5-12 cm, tot 15 cm hoog. Bovenste deel met spoedig verdwijnende stekeltjes, wittig-bleekgrijs tot bruinachtig, met papierachtige, gelige binnenste laag.
Steel 7-10 cm hoog, tot 5 cm dik, met verdwijnende stekels, korrelig, wittig-bleekgrijs tot lichtbruin, met ingevallen, geplooide, versmalde voet. Vlees purperbruin, in steel sponzig, bruin.
Eetbaar.

Voorkomen
Tussen grof strooisel en op meest zandige bodems in bossen, struwelen, parken en droge, onbemeste graslanden.
Saprofiet.

Status
Algemeen.

Plooivoetstuifzwam (Calvatia excipuliformis)