Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Peperbus


Beschrijving
Vruchtlichaam gesloten bol- tot tolvormig, met 6-12 slippen, Ø 4-12 cm. Buitenzijde glad, geelachtig tot bruin. Binnenzijde wittig of gelig tot bruinachtig of bruinzwart. Bol Ø 25-50 mm, met 3-15 steeltjes, met 3-25 voorgevormde, cirkelvormige openingen, korrelig, lichtgrijs tot bruinachtig, vaak met zilverachtige glans.

Voorkomen
Op droge, kalkrijke zandbodem met dunne strooisellaag, vooral op zonnige plaatsen in duinstruwelen.
Saprofiet.

Status
Zeldzaam, Rode Lijst (Kwetsbaar).

Peperbus (Myriostoma coliforme)