Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Holsteelkluifzwam


Beschrijving
Vruchtlichaam 5-10 cm. Hoed 2-4 cm, onregelmatig gelobd zadelvormig, 2-lobbig. Bovenzijde okerkleurig, grijsgeel tot bleek grijsbruin. Hoedrand vrij van de steel, onderzijde glad, wittig.
Steel hol, bochtig of gebogen, plaatselijk ingedeukt, behaard, wit tot bleekcrème, 6-12 x 1-2 cm.

Voorkomen
Op humusrijk zand en leem in bossen en duinstruweel. Zomer-herfst.
Saprofiet.

Status
Matig algemeen, Rode Lijst (Kwetsbaar).

Verwante en/of gelijkende soorten
De Zadelkluifzwam (Helvella ephippium) (Z) en de Witstelige zadelkluifzwam (Helvella latispora) (Z RL).

Holsteelkluifzwam (Helvella elastica)