Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
Gebruik het identificatie-bestand:
Identificatie is een op een matrix van objecten (soorten en hogere groepen) en kenmerktoestanden gebaseerde, en vanuit verschillende invalshoeken te benaderen determinatie-hulpmiddel. In de matrix is elk object gedefinieerd als een set kenmerkstoestanden. Om een voorbeeld te geven heeft een object met witte bloemen en enkelvoudig geveerde bladeren in de matrix voor het kenmerk "bloemgrootte-bloemkleur" de toestand "wit" en voor het kenmerk "bladvorm samengesteld" de toestand "veervormig".

Dit onderdeel stelt de gebruiker in staat om een voorliggend exemplaar als een willekeurige serie van kenmerktoestanden in te voeren in een zoekpatroon. Identificatie vergelijkt dan het zoekpatroon met het bestand aan ingevoerde objecten en geeft voor elk object een percentage van overeenkomst, waardoor snel te zien is welk object de grootste overeenkomst vertoont met de ingevoerde data set.

Indien de matrix gegevens in een enkel bestand zijn opgenomen zal Identificatie alleen dit bestand tonen in de rechter bovenhoek van de bovenste menubalk. Zijn echter de matrix gegevens verdeeld over meerdere bestanden dan wordt automatisch het "hoofdbestand" getoond, maar kunt u een ander bestand kiezen uit het lijstje. Let op: bij het wisselen van bestanden gaat het gekozen zoekpatroon verloren!

Werkwijzen. Identificatie is op drie verschillende werkwijzen te gebruiken:

- Identificeren -- vul een zoekpatroon in en vindt uit welk object het meeste overeenkomt
- Bekijken -- bekijk de kenmerkstoestanden van een object in het geopende bestand
- Vergelijken -- vergelijk de kenmerkstoestanden van twee binnen het geopende bestand voorkomende objecten.

Door in de bovenste menubalk op de verschillende onderdelen te klikken kan van werkwijze veranderd worden.

Identificeren. Kies een kenmerk uit het veld linksboven en selecteer één of meer kenmerktoestanden uit de lijst die in het onderste veld zijn verschenen. Indien de eerste kenmerktoestand uit de lijst een link heeft met een multimediabestand dan zal dit bestand automatisch worden getoond. Als u een numeriek kenmerk kiest (Reeks of Verdeling) vult u een getal in tussen de minimum en maximum waardes die aangegeven worden. Als u Verdeling kiest moet u ook de standaarddeviatie aangeven door deze uit het lijstje te kiezen.

U kunt uw zoekpatroon opbouwen uit meerdere kenmerken. Mocht u een onverhoopt een verkeerde keuze gemaakt hebben kunt u alle toestanden van een kenmerk "uitzetten" door op Wis in de onderste menubalk te klikken. Wis alles verwijdert het gehele zoekpatroon. Klik Zoek om het identificatieproces te starten.

Het Identificerenvenster bevat vervolgens links de door u ingevoerde kenmerktoestanden. Het rechter veld bevat een lijst met alle objecten die in het geopende bestand zijn opgenomen, tezamen met een percentage dat voor elk object apart wordt berekend als mate van overeenkomst met de gegevens uit het zoekpatroon. Dubbelklik op een naam om de beschrijving van dit taxon in Soorten of Hogere groepen te bekijken. Wordt een geselecteerde objectaanduiding gevolgd door >>, dan zal na dubbelklikken een ander identificatiebestand worden geopend.

Een object bekijken. Om de definitie van een in dit bestand opgenomen object te bekijken selecteert u een naam uit de lijst in de onderste menubalk. Een lijst met kenmerktoestanden behorende bij dit object zal nu verschijnen.

Twee objecten vergelijken. Uit de lijsten in de onderste menubalk kiest u twee objecten waarvan u de definitie met elkaar wilt vergelijken. Het tekstveld vult zich nu met de kenmerkstoestanden van beide objecten.