Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de financiele ondersteuning door de volgende organisaties:
- STOWA
Arthur van Schendelstraat 816
Postbus 8090
3503 RB UTRECHT
- RIZA
Maerlant 16
Postbus 17
8200 AA LELYSTAD
- Kiwa N. V.
Groningenhaven 7
Postbus 1072
3430 BB NIEUWEGEIN
- N. V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch
Postbus 61
4250 DB WERKENDAM
- N. V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland
Postbus 34
2270 AA VOORBURG
- N. V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland
Postbus 5
2360 BA BLOEMENDAAL

In dit programma wordt gebruik gemaakt van de informatie en illustraties besloten in diverse, ook in de lijst van Schot en Verdonschot (1994) vermelde determinatietabellen (Gardner, 1983; Carchini, 1983; Duijm & Dutmer, 1985; Askew, 1988; Müller, 1990; Heidemann & Seidenbusch, 1993), en de artikelenreeks van de hand van Gardner (begin jaren vijftig) met beschrijvingen van de diverse larvale stadia.

De soortsbeschrijvingen volgen "De libellen van Nederland (Odonata)" van Geijskes & van Tol (1983).

De verspreidingskaarten zijn overgenomen uit "Verspreidingsgegevens van de Nederlandse libellen", Wasscher, et al. (1995), welwillend ter beschikking gesteld door de samenstellers: de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie, de Nederlandse Libellenonderzoekers, en de stichting European Invertebrate Survey-Nederland.

De beschrijvingen van de hogere taxa zijn gecompileerd uit voornoemde literatuur en uit Margulis & Schwartz (1988), Brown (1982), en Pinhey (1982).

Het fotomateriaal is grotendeels overgenomen uit "Libellen, beobachten, bestimmen" van H. Bellmann (1993). Naast de auteur van genoemde publicatie zijn de volgende personen verantwoordelijk voor het geleverde fotomateriaalvan adulte libellen: H. Heidemann, H. Itzerott, H.U. Kohler, G. Lehmann, G. Maier, U. Tessenow, H. Wildermuth.

Additioneel (ongepubliceerd) fotomateriaal is afkomstig van H. Bellmann, R. Thompson, M. Wasscher, H. Veldhuizen van Zanten en R. Altenburg.

Nederlandse namen voor de soorten volgens Wasscher et al. (1995), alternatieve Nederlandse namen volgens Duijm & Dutmer (1985).

De videobeelden zijn bereidwillig ter beschikking gesteld door Maarten Gorter.

Begeleidingscommissie:
A. bij de Vaate (voorzitter)
H.A.M. Ketelaars (secretaris)
M. Gorter
H. van der Hammen
R.P. Heijman
S.P. Klapwijk
J.H.M. van Lieverloo
F.M.J. Oosterbroek
P. Oosterbroek
P.H. Schalk
M. Schreijer

Samenstelling en research:
Henk Visser

Inhoudelijke controle en aanpassingen:
R. Geene
H. van der Hammen
J. van Tol
M. Th. Wasscher

Ondersteuning:
Ruud Altenburg
Gideon Gijswijt
Jan-Herman van der Sloot

Programmeurs
Jorrit van Hertum
Rob Buis
Ruud Altenburg
Gideon Gijswijt