Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Lengte 10-15 mm, mei-september

Kenmerken
Bleek gelig tot enigszins lichtgroen gekleurde steenvliegen, met op de kop vaak een hoefijzervormig, naar achteren geopende, donkere vlek, die de ocellen met elkaar verbindt. Van dit geslacht zijn er 10 zeer moeilijk te onderscheiden soorten (familie Perlodidae).

Voorkomen
In zowel turbulent als langzaam stromende beken. Sommige soorten met een groot verspreidingsgebied. Isoperla grammatica is overal een van de algemeenste soorten.

Isoperla soort