Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Spanwijdte vleugels 25-35 mm, mei-september

Kenmerken
Imago met 2 staartdraden, zeer moeilijk van verwante soorten te onderscheiden. Nimf (036 3 g) met 3 staartdraden, extreem dorsoventraal afgeplat. Aan het eerste segment van het borststuk loopt aan weerszijden een paar naar achteren gerichte uitsteeksels (familie Heptageniidae).

Voorkomen
Nimfen in snel stromende, schone bergbeken en rivieren. De Ecdyonurus soorten zijn verdwenen uit Nederland.

Levenswijze
De nimfen van het geslacht Ecdyonurus zijn extreem goed aangepast aan sterk stromend water en zijn een voorbeeld voor de zogenaamde rheofiele waterfauna. Dergelijke dieren kunnen dankzij hun platte vorm zich zelfs in turbulent water bewegen zonder weggespoeld te worden. De kieuwen aan het achterlijf worden in stromend zuurstofrijk water niet bewogen, maar wanneer ze in stilstaand water worden gebracht beginnen ze direct met hun kieuwen te slaan om zo het tekort aan zuurstof te compenseren.

Ecdyonurus venosus