Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

witte rouwbij

Lengte 12-15 mm, april-juni.

Kenmerken
Kop en borststuk deels grijs, deels zwart behaard. Achterlijf en poten met sneeuwwitte haarvlekken.

Voorkomen
Op nestplaatsen van de gastheren langs leem- en lösswanden. Overal vrij zeldzaam in Midden-Europa; vermoedelijk verdwenen uit Zuidoost-Nederland en Midden-België.

Levenswijze
Deze koekoeksbij parasiteert bij sachembijen, vooral bij de in Nederland waarschijnlijk verdwenen, mooie sachembij, Anthophora aestivalis, maar niet op de gewone sachembij (A. plumipes).

Witte rouwbij (Melecta luctuosa)