Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

bruine rouwbij

Lengte 12-16 mm, april-juni.

Kenmerken
Borststuk vrij dicht behaard. Achterlijf naar het eind iets toegespitst en met driehoekige, geelgrijze haarvlekken.

Voorkomen
Vooral langs oude met leem gemetselde muren of bij lemige/lössachtige steilwanden. In Nederland en België verspreid over het midden en zuiden aangetroffen.

Levenswijze
Koekoeksbij bij de gewone sachembij, soms ook bij de schoorsteensachem (310 2 g) en andere sachembijen. Het ei wordt in de pas afgesloten broedcel gelegd, waarbij de rouwbij het deksel van de cel met haar toegespitste achterlijf doorboort.

Bruine rouwbij (Melecta albifrons)