Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
Determinatie

Voor het determineren van moeilijke groepen is het onontbeerlijk vergelijkingsmateriaal te raadplegen in wetenschappelijke collecties in regionale of nationale, natuurhistorische musea.

De gevorderde, systematische entomoloog kan hier materiaal van zijn privé-collectie vergelijken met dat in het museum. Voordat men echter op dat niveau kan opereren luidt het advies eerst de verschillende groepen goed in het veld te leren kennen, vliegtijden te registreren, gedrag te observeren etcetera.

Grote, Europese insecten, zoals grote dagvlinders en libellen, hoeft men vaak al niet meer te vangen voor identificatie. Met goed fotomateriaal kan men vaak al tot de soortsnaam komen. Kleinere insecten moeten helaas nog vaak worden gevangen, gedood en geprepareerd wil men enige zekerheid krijgen omtrent de juistheid van de naam.

Deze site bevat twee sleutels die de gebruiker in staat moet stellen de hoofdgroepen (ordes, soms families) te determineren.

- De Sleutel is een traditionele sleutel die werkt met behulp van afbeeldingen.

- De Identificatie module is een meerkeuze sleutel waarbij één of meerdere kenmerken ingevoerd worden. Het programma berekent vervolgens welke hoofdgroep(en) het beste aan deze omschrijving voldoen. Het Identificatieprogramma is op drie verschillende werkwijzen te gebruiken:

- Identificatie - vul een zoekpatroon in en vind uit welke soort het meeste overeenkomt.
- Bekijk - bekijk de kenmerktoestanden van een soort in het geopende bestand.
- Vergelijk - vergelijk de kenmerktoestanden van twee binnen het geopende bestand voorkomende soorten.

Voor een uitgebreide beschrijving van de mogelijkheden van beide sleutels wordt verwezen naar de tekst van het begeleidende boekje.

Wil men snel in de entomologische wereld thuis raken is het een ieder aan te raden zich aan te sluiten bij de Nederlandse Entomologische Vereniging of een van de plaatselijke of landelijke natuurhistorische clubs (voor jongeren zijn er verschillende jeugdbonden). Zij zijn actief op heel verschillende gebieden en niveaus en doen tegenwoordig veel projecten in het kader van natuurbescherming waar kennis van de entomofauna een grote rol bij speelt.