Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Bellmann, H. 1999. Der neue Kosmos-Insektenführer. 1-446; Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co, Stuttgart.

Bellmann, H. 2001. Insectengids. 1-446; Tirion, Baarn.

Chinery, M. 1975. Elseviers Insektengids voor West-Europa. 1- 411; Elsevier, Amsterdam.

Chinery, M. 1997. Nieuwe insektengids. 1-320; Tirion, Baarn.

Freeman, P (ed). 1974. Insects, instructions for collectors. Trustees of the British Museum (National History) (vijfde druk). 1-169. George Press.

Gerstmeier, R. 1997. Insectengids in kleur: de belangrijkste insecten in Europa herkennen en op naam brengen. 1-159; Tirion, Baarn.

Honomichl, K. 1998. Jacobs/Renner, Biologie und Ökologie der Insekten. 3 Aufl. Gustav FischerVerlag, Stuttgart, Jena, Lübeck, Ulm.

Joosse, ENG, Gunst, JH de & Little, A. 1976. Tabel tot de orden en families van Nederlandse insekten. 1-56. WM nr. 92, KNNV.

Oudemans, JT. 1900. De Nederlandsche insecten. 1-836. Nijhoff, 's Gravenhage.

Stresemann, E (ed.). 1994. Exkursionsfauna von Deutschland. Wirbellose: Insekten - Bd 1-2. Gustav Fischer Verlag, Jena u. Stuttgart.

Veen, M van & Zeegers, Th (ed). 1993. Insekten basis boek (tweede druk). 1-166. Jeugdbondsuitgeverij (JNM/NJN/CJN).

Weeda, EJ, Westra, R, Westra, Ch & Westra, T. 1999 (herdruk). Nederlandse oecologische flora, wilde planten en hun relaties. 1-5 delen. IVN, Uitg in samenw. met VARA, Vewin & KNNV.

Wilson, EO. 1997. Van mieren bezeten: memoires van een opmerkelijk bioloog. 1-359. Spectrum, Utrecht.

Wouters, K & Bart, L (ed). 1989. Invertebraten van België / invertébrés de Belgique. 1-468. Verhandelingen van het Symposium, Brussel, nov. 1988.

Insecten in brede zin (Superklasse Hexapoda)