Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Koninkrijk Animalia
Fylum Mandibulata
Superklasse Hexapoda
Hieronder volgt een lijst met de groepen die tot dit taxon behoren.
Klasse Collembola (springstaarten)
Klasse Protura (oerinsecten zonder voelsprieten)
Klasse Diplura (oerinsecten met voelsprieten)
Klasse Insecta ([eigenlijke] insecten)
Onderklasse Apterygota (primair vleugelloze insecten)
Orde Archaeognatha (rotsspringers)
Orde Monura (+)
Orde Zygentoma (zilvervisjes)
Onderklasse Pterygota (vleugeldragende insecten)
Infraklasse Palaeoptera
Orde Permothemistida (+)
Orde Ephemeroptera (eendagsvliegen)
Orde Palaeodictyoptera (+)
Orde Megasecoptera (+)
Orde Diaphanopterodea (+)
Orde Protodonata (+)
Orde Odonata (libellen)
[Orde Palaeoptera onzeker (N, +)]
Infraklasse Neoptera
Divisie Exopterygota (Hemimetabola)
Orde Miomoptera (+)
Orde Caloneurodea (+)
Orde Glosselytrodea (+)
Orde Hypoperlida (+)
Orde Plecoptera (steenvliegen)
Orde Paraplecoptera (= Protorthoptera) (+)
Orde Protoblattaria (+)
Orde Blattaria (kakkerlakken)
Orde Isoptera (termieten)
Orde Mantodea (bidsprinkhanen)
Orde Dermaptera (oorwormen)
Orde Protorthoptera (+)
Orde Orthoptera (sprinkhanen en krekels)
Orde Grylloblattaria (nE)
Orde Protelytroptera (+)
Orde Titanoptera (+)
Orde Embiidina (webspinners)
Orde Phasmida (wandelende takken)
Orde Psocoptera (stof- en houtluizen)
Orde Zoraptera (nE)
Orde Phthiraptera (dierluizen)
Orde Thysanoptera (tripsen)
Orde Heteroptera (wantsen)
Orde Coleorrhyncha
Orde Auchenorrhyncha (cicaden)
Orde Sternorrhyncha (plantenluizen)
Divisie Endopterygota (Holometabola)
Orde Coleoptera (kevers)
Orde Strepsiptera (waaiervleugeligen)
Orde Megaloptera (slijkvliegachtigen)
Orde Raphidioptera (kameelhalsvliegen)
Orde Planipennia (gaasvliegachtigen)
Orde Paratrichoptera (+)
Orde Trichoptera (schietmotten)
Orde Lepidoptera (vlinders)
Orde Mecoptera (schorpioenvliegachtigen)
Orde Siphonaptera (vlooien)
Orde Diptera (vliegen en muggen)
Orde Hymenoptera (vliesvleugeligen)
[Orde Neoptera onzeker (N, +)]

(+) = niet opgenomen, alleen fossiel bekend
(N) = niet opgenomen, geen insecten
(nE) = niet opgenomen, afwezig in Europa
(R) = uitsluitend recente taxa gegeven
Palaeoptera onzeker = niet te plaatsen fossiele Palaeoptera
Neoptera onzeker = niet te plaatsen fossiele Neoptera

Insecten in brede zin (Superklasse Hexapoda)