Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Koninkrijk Animalia
Fylum Mandibulata
Hieronder volgt een lijst met de groepen die tot dit taxon behoren.
   Superklasse en klasse Arthropleurida (N, +)
   Superklasse Myriapoda
      Klasse Archipolypoda (N, +)
      Klasse Chilopoda (duizendpoten) (N, R)
         Onderklasse Pleurostigmophora
                     Orde Lithobiomorpha
                     Orde Craterostigmomorpha
                     Orde Scolopendromorpha
                     Orde Geophilomorpha
         Onderklasse Notostigmophora
                     Orde Scutigeromorpha
      Klasse Diplopoda (miljoenpoten) (N, R)
         Onderklasse Penicillata (geen ordes)
         Onderklasse Chilognatha
         Onderklasse Penicillata
                     Orde Polyxenida
         Onderklasse Chilognatha
                  Superorde Pentazonia
                     Orde Glomerida
                     Orde Glomeridesmida
                     Orde Sphaerotheriida
            Infraklasse Pentazonia
                     Orde Glomeridesmida
                     Orde Sphaerotheriida
                     Orde Glomerida
                  Superorde Colobognatha (geen ordes)
            Infraklasse Helminthomorpha
                     Orde Siphoniulida
               Divisie Colobognatha
                     Orde Platydesmida
                     Orde Polyzoniida
                  Superorde Helminthomorph
                     Orde Chordeumida
                     Orde Polydesmida
                     Orde Julida
                     Orde Spirobolida
                     Orde Spirosteptida
               Divisie Eugnatha
                  Superorde Nematophora
                     Orde Stemmiulida
                     Orde Callipodida
                     Orde Chordeumatida
                  Superorde Merocheta
                     Orde Polydesmida
      Klasse Pauropoda (tienpotigen) (N)
      Klasse Symphyla (wortelduizendpoten) (N)
   Superklasse Hexapoda (zespotigen, insecten in brede zin)
      Klasse Collembola (springstaarten)
      Klasse Protura (oerinsecten zonder voelsprieten)
      Klasse Diplura (oerinsecten met voelsprieten)
      Klasse Insecta ([eigenlijke] insecten)
         Onderklasse Apterygota (primair vleugelloze insecten)
                     Orde Archaeognatha (rotsspringers)
                     Orde Monura (+)
                     Orde Zygentoma (zilvervisjes)
         Onderklasse Pterygota (vleugeldragende insecten)
            Infraklasse Palaeoptera
                     Orde Permothemistida (+)
                     Orde Ephemeroptera (eendagsvliegen)
                     Orde Palaeodictyoptera (+)
                     Orde Megasecoptera (+)
                     Orde Diaphanopterodea (+)
                     Orde Protodonata (+)
                     Orde Odonata (libellen)
                     [Orde Palaeoptera onzeker (N, +)]
            Infraklasse Neoptera
               Divisie Exopterygota (Hemimetabola)
                     Orde Miomoptera (+)
                     Orde Caloneurodea (+)
                     Orde Glosselytrodea (+)
                     Orde Hypoperlida (+)
                     Orde Plecoptera (steenvliegen)
                     Orde Paraplecoptera (= Protorthoptera) (+)
                     Orde Protoblattaria (+)
                     Orde Blattaria (kakkerlakken)
                     Orde Isoptera (termieten)
                     Orde Mantodea (bidsprinkhanen)
                     Orde Dermaptera (oorwormen)
                     Orde Protorthoptera (+)
                     Orde Orthoptera (sprinkhanen en krekels)
                     Orde Grylloblattaria (nE)
                     Orde Protelytroptera (+)
                     Orde Titanoptera (+)
                     Orde Embiidina (webspinners)
                     Orde Phasmida (wandelende takken)
                     Orde Psocoptera (stof- en houtluizen)
                     Orde Zoraptera (nE)
                     Orde Phthiraptera (dierluizen)
                     Orde Thysanoptera (tripsen)
                     Orde Heteroptera (wantsen)
                     Orde Coleorrhyncha
                     Orde Auchenorrhyncha (cicaden)
                     Orde Sternorrhyncha (plantenluizen)
               Divisie Endopterygota (Holometabola)
                     Orde Coleoptera (kevers)
                     Orde Strepsiptera (waaiervleugeligen)
                     Orde Megaloptera (slijkvliegachtigen)
                     Orde Raphidioptera (kameelhalsvliegen)
                     Orde Planipennia (gaasvliegachtigen)
                     Orde Paratrichoptera (+)
                     Orde Trichoptera (schietmotten)
                     Orde Lepidoptera (vlinders)
                     Orde Mecoptera (schorpioenvliegachtigen)
                     Orde Siphonaptera (vlooien)
                     Orde Diptera (vliegen en muggen)
                     Orde Hymenoptera (vliesvleugeligen)
                     [Orde Neoptera onzeker (N, +)]

(+) = niet opgenomen, alleen fossiel bekend
(N) = niet opgenomen, geen insecten
(nE) = niet opgenomen, afwezig in Europa
(R) = uitsluitend recente taxa gegeven
Palaeoptera onzeker = niet te plaatsen fossiele Palaeoptera
Neoptera onzeker = niet te plaatsen fossiele Neoptera

Fylum Mandibulata