Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

steenhommel

Lengte 12-22 mm, januari-december.

Kenmerken
Beharing van het gehele lichaam zwart, alleen de achterlijfssegmenten 4-6 helder rood behaard. Mannetje tevens met een gele band op de voorkant van het borststuk. Tong vrij kort.

Voorkomen
Vrij algemeen in open landschappen, tuinen, graslanden en langs bermen en bosranden.

Levenswijze
Levenswijze identiek aan de weidehommel. Koningin bekleedt haar nest meestal met een aaneengesloten laagje was. Nesten worden onderaards in muizenholletjes gebouwd, maar ook wel bovenaards in verlaten vogelnestkastjes. De steenhommel verdedigt het nest wat feller dan andere hommels en de werksters gaan tot de aanval over als het nest wordt verstoord. Volken kunnen uit ongeveer 300 dieren bestaan en de nesten vallen pas laat in het jaar uiteen.

Gelijkende soorten
Meerdere soorten hommels lijken op de steenhommel, zoals de veel zeldzamere grashommel (B. ruderarius). Zij zijn alleen met behulp van een goede loep of microscoop uit elkaar te houden.

Steenhommel (Bombus lapidarius)