Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

veldkrekel

Lengte 20-26 mm, mei-juli

Kenmerken
Opvallend grote, brede kop lichaam zwart met zwart-bruin getekende vleugels.

Voorkomen
Op droge, met gras begroeide terreinen of op droge heidevelden. Nog algemeen in Europa. In Nederland op de Pleistocene zandgronden, noordelijk tot in ' t Gooi. Lokaal in het zuiden nog algemeen, maar de noordelijke populaties gaan sterk achteruit of zijn reeds verdwenen.

Levenswijze
Veldkrekels leven in zelf gegraven holletjes in de grond. De mannetjes striduleren luid en langdurig in de opening van hun holletje, maar houden op zodra er iets in de buurt nadert ([l][s][f]gryllus.mp3[/f]Gryllus campestris).

Veldkrekel (Gryllus campestris)