Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Adderwortel
SL. 0969

Persicaria bistorta (L.) Samp.
Familie Polygonaceae.

Diagnostische kenmerken
Bloemen in een dichte aar gerangschikt. Bladen langwerpig-eirond, de onderste aan de voet in de breed gevleugelde steel versmald. Bloemdek lila-roze, zelden wit.

Hoogte bloeiende plant
0,20-0,50 m.
Bloeitijd
Juni-juli (augustus-september).
Levensvorm
Hemikryptofyt, Geofyt.

Standplaats
Op natte, matig voedselrijke grond in beekdalgraslanden, aan slootkanten; ook in vochtige loofbossen en dan vaak niet bloeiend.

Zeldzaamheid en verspreiding
Vrij zeldzaam in het Kempens district, en het Subcentreuroop, zeldzaam in het Gelders, het Drents district en het Zuidlimburgs district, elders zeer zeldzaam.
Ook als tuinplant, en dikwijls verwilderd.
KFK 666.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1314

Adderwortel (Persicaria bistorta)