Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Gewone dotterbloem
SL. 0187

Caltha palustris L. subsp. palustris
Familie Ranunculaceae.

Diagnostische kenmerken
Knopen van de bloeistengels hol, niet verdikt, zonder knik; later geen bijwortels vormend.

Standplaats
Op natte, voedselrijke grond aan waterkanten, in graslanden, rietlanden, moerasbossen en brongebieden; zoutmijdend.

Zeldzaamheid en verspreiding
Algemeen, vooral in het Laagveendistrict en het Fluviatiel district; zeldzaam in het Estuariëndistrict, het Noordelijk kleidistrict en de IJsselmeerpolders.

Deze ondersoort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 596: Caltha palustris ondersoorten

Gewone dotterbloem (Caltha palustris subsp. palustris)