Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Canadese fijnstraal
SL. 0475

Conyza canadensis (L.) Cronq.
Familie Asteraceae.

Diagnostische kenmerken
Stengelbladen tamelijk kaal, aan de rand met vrij wijd uiteenstaande recht afstaande haren die vaak meer dan 1 mm lang zijn. Omwindselbladen kaal of weinig behaard, geelgroen. Buisbloemen merendeels 4 -lobbig. Lintbloemen 0,5-1 mm lang. Hoofdjes 3-5 mm breed, in lange pluimen, de zijtakken met trosvormig gerangschikte hoofdjes.

Hoogte bloeiende plant
0,20-0,75 m.
Bloeitijd
Juli-herfst.
Levensvorm
Therofyt.

Standplaats
Op open, droge, voedselrijke, omgewerkte, zandige, braakliggende grond, ook tussen plaveisel.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen; vrij zeldzaam in het Drents district en het Noordelijk kleidistrict.
KFK 899.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1546: Conyza - Asterfijnstraal

Canadese fijnstraal (Conyza canadensis)