Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Moeraswalstro
SL. 2376

Galium palustre L.
Familie Rubiaceae.

Diagnostische kenmerken
Bladen 1-nervig, in kransen van 4-6, in of boven het midden het breedst; bladrand niet omgerold. Bloemen wit, in de knop vaak roze. Helmknoppen rood. Plant tijdens het drogen zwart wordend.

Hoogte bloeiende plant
0,05-0,60(-1,10) m.
Bloeitijd
Mei-september.
Levensvorm
Helofyt.

Standplaats
Op open tot grazige, natte of onder water staande, voedselrijke grond aan waterkanten, in beken en sloten, rietlanden, lichte moerasbossen, duinvalleien, drassige graslanden en in vennen.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen; plaatselijk algemeen in het Estuariëndistrict en het Zuidlimburgs district, en in de IJsselmeerpolders langs de kust.
KFK 999.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 1453

Moeraswalstro (Galium palustre)