Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Dwergbloem
SL. 0288

Rode Lijst: Bedreigd.
Centunculus minima (L.) E.H.L.Krause

Diagnostische kenmerken
Stengel rechtopstaand en onvertakt of vertakt en met liggende of opstijgende takken. Bladen verspreid, rondachtig-eirond, zeer kort gesteeld, stomp of kort toegespitst. Bloemen zeer kort gesteeld. Bloemkroon korter dan de kelk, wit of roodachtig, alleen 's middags open.

Hoogte bloeiende plant
0,01-0,05 m.
Bloeitijd
Juli-september.
Levensvorm
Therofyt.

Standplaats
Op open, natte tot vochtige, matig voedselrijke zandgrond, vooral langs de kust.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeldzaam in het Waddendistrict en het zuiden van het Renodunaal district; zeer zeldzaam in het Estuariëndistrict en het Subcentreuroop district en het Drents district.
KFK 654.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 134
Pagina 962

Dwergbloem (Centunculus minimus)