Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Grote kattenstaart
SL. 0785

Lythrum salicaria L.
Familie Lythraceae.

Diagnostische kenmerken
Plant groot. Kroonbladen 7-10 mm lang, paarsrood. Bladen tegenoverstaand of in kransen van 3, elliptisch tot lancetvormig. Bloemen aan de top van de aar in schijnkransen.

Hoogte bloeiende plant
0,60-1,20 m.
Bloeitijd
Juni-september.
Levensvorm
Geofyt, Helofyt.

Standplaats
Aan waterkanten en op natte, voedselrijke grond in natte graslanden, veenmoerassen, lichte loofbossen, rietlanden en duinvalleien.

Zeldzaamheid en verspreiding
Zeer algemeen; vrij zeldzaam in het Noordelijk kleidistrict en het Estuariëndistrict.
KFK 999.

Deze soort wordt in de Sleutel uitgesleuteld op de volgende pagina('s):
Pagina 290

Grote kattenstaart (Lythrum salicaria)