Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
A2. Verspreidingsatlas

De Atlas presenteert de recente verspreiding van de soorten. Deze atlas is gebaseerd op de nationale floradatabank FLORBASE versie 2c (oktober 1997). Onze dank gaat uit naar C. (Kees) L.G. Groen (Stichting FLORON) en Theo Peterbroers (Stichting FLORON) voor de bewerking van de gegevens voor de verspreidingskaarten.

De verspreidingsgegevens zijn gecomprimeerd per uurhok (een gridcel van 5 x 5 km). Door gebruik te maken van verschillen in kleurnuances wordt de interne dichtheid per uurhok aangegeven: hoe donkerder het desbetreffende uurhok is, des te hoger is het aantal kilometerhokken (1 x 1 km) waaruit de soort binnen dat uurhok bekend is.
De verspreiding van bomen en struiken is niet weergegeven omdat niet na te gaan valt of deze ter plekke zijn aangeplant dan wel spontaan zijn; ook bij sommige kruidachtige soorten is dat het geval.
De gegevens van Zuid-Limburg zijn grotendeels in overeenstemming gebracht met de recente verspreidingsatlas van dat gebied [E.N. Blink c.s. (1997). Atlas van de Zuid-Limburgse Flora 1980-1996].

Daarnaast is een klein aantal aanvullingen en correcties aangebracht, en is een enkele maal een vondst in geel aangegeven als er twijfel is aan de juistheid van de vondst of indien het zeker is dat de plant ter plekke niet wild is.

De Atlas is op vier verschillende werkwijzen te gebruiken:
- Bekijk -- bekijk de verspreiding van een object (soort of floradistrict)
- Vergelijk -- vergelijk de verspreiding van twee verschillende soorten, of die van 1 soort en een bepaald floradistrict.
- Zoek Kaart -- doe een geografische zoekslag naar objecten (soorten en floradistricten)
- Diversiteit -- toon soorten/taxon rijkdom, ofwel het aantal objecten per rasterhokje