Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening
 
A. Inleiding

Na een aantal bezoeken aan verschillende plaatsen langs de kust en voormalige estuaria zal het direct opvallen dat bepaalde organismen tezamen voorkomen en meestal in een bepaalde zone of in een bepaald gebied. De samenhang tussen de organismen is zelfs zo sterk dat er sprake is van een gemeenschap. De verspreiding van de organismen is afhankelijk van de omgevingsfactoren. Zoals duidelijk zal zijn, zijn deze omgevingsfactoren niet op alle plaatsen gelijk. De belangrijkste factoren zijn de waterbeweging en de troebelheid van het water. Daarnaast zijn er nog een groot aantal andere factoren, maar deze worden door de waterbeweging beïnvloed, of liggen vast door de vorm en verversingsmogelijkheden van de verschillende bekkens.
Boven de laagwaterlijn vinden we een zonering van wieren en dieren, waarbij een spatzone en intergetijdengebied (eulittoraal) te onderscheiden zijn. In hetsublittoraal, onder de laagwaterlijn, kunnen het infralittoraal en het circalittoraal onderscheiden worden. In het infralittoraal komen nog veel wieren voor, terwijl in het circalittoraal vooral dieren leven.