Startpagina | Zoeken | Soort identificeren | Taxonomische boom doorbladeren | Quiz | Over deze website | Geef uw mening

Binnen de taxonomische groep Pinnipedia zijn 34 verschillende soorten zeehonden en zeeleeuwen, die worden onderverdeeld in drie families: de Otariidae, Phocidae en Odobenidae. Otariidae bevat de 14 soorten zeeleeuwen en pelsrobben. Phocidae bevat 19 soorten echte zeehonden (robben). Odobenidae bevat maar één enkele soort, de walrus. Er is nog veel discussie over de vraag of de Pinnipeida van een enkele soort afstammen of dat ze van twee verschillende soorten afstammen.

De Pinnipedia zijn uiterst gespecialiseerde waterroofdieren die in veel verschillende zout- en zoetwatergebieden voorkomen. Een gezamelijke karakteristiek van de groep is dat ze allemaal naar vaste ondergrond (zoals land of ijs) moeten terugkeren om jongen te baren. Vrouwtjes baren een enkel jong per keer; tweelingen zijn extreem zeldzaam. Alle soorten zijn amfibisch; de Otariidae (zeeleeuwen en pelsrobben) zijn het meest behending en bewegelijk op het land; de Phocidae (zeehonden) zijn de beste duikers en kunnen het langst hun adem houden. Sommige soorten blijven zeer lang in het water, en komen alleen aan land om te paren of te baren.

Alle soorten Pinnipedia hebben een vacht (maar gebruiken ook hun speklaag om warmte te reguleren), twee stellen ledematen (voor- en achterzwempoten), lange snorharen, neusopeningen aan het uiteinde van de snuit, en gereduceerde of geheel verdwenen oorkleppen. Pinnipedia ruien elk jaar, sommige gelijdelijk in een periode van meerdere weken of maanden, andere in een dramatisch korte tijd. Sommige soorten hebben jongen die met een speciale vacht worden geboren; deze vacht verschilt in kleur en lengte van de vacht in juvenielen en volwassen.

Zeehonden, zeeleeuwen en walrussen (Onderorde Pinnipedia)